چینی استخوانی توس

Toos Bone China

سرویس چینی استخوانی توس (toos porcelain)

چینی استخوانی یا بن چاینا (Bone China) تلفیقی از علم سرامیک و خاکستر استخوان گاو بهمراه لایه لعاب براق است. نتیجه این تلفیق ارمغانی از شفافیت، زیبایی، سبکی و مقاوم ...